Olika typer av ätstörningar

Här berättar vi lite om olika sorters ätstörningar. Man brukar säga att om dina tankar på kropp, mat och vikt får så pass mycket uppmärksamhet att resten av ditt liv påverkas negativ så kan det vara en ätstörning. Ätstörningar kan se mycket olika ut och det är långt ifrån alla som syns på kroppen, det mesta handlar faktiskt om vilka tankar man har och inte om kroppens utseende.

Anorexia Nervosa

Anorexi är en sorts ätstörning som innebär att man svälter sig själv. Detta är en störning som är livshotande och behöver omgående behandling. Personen blir med anorexi underviktig och detta gör att det ofta går att upptäcka sjukdomen, men själv är den ofta svår att upptäcka.

Bulimia Nervosa

Bulimi är en ätstörning där man hetsäter och gör en kompensation. Denna kompensation kan vara laxermedel, kräkning, träning eller kraftig diet. Denna ätstörning kan vara mycket svår att upptäcka, mycket för att en person med bulimi ofta ligger på normalvikt. Detta gör att denna sjukdom kan pågå under flertalet år innan någon upptäcker den.

UNS, hetsätningsstörning och ortorexi

UNS betyder Utan Närmare Specifikation och är en ätstörning som kan se väldigt olika ut. Det finns en hel del personer som har problem med sin mat på olika sätt och med kroppen dessutom och det är svårt att sätta en diagnos på och definiera exakt vilken typ av ätstörning det handlar om. Dessa personer får då diagnosen UNS. Många av dessa personer lider av hetsätningsstörning eller ortorexi. Det kan även handla om en lite mildare variant av bulimi eller anorexi. Det är en så utbredd sjukdom att det kommer att dyka upp flera olika sorters ätstörningsdiagnoser i framtiden och det arbetas ständigt med nya metoder att bota dessa och även nya metoder att förhindra att dessa sjukdomar ens startar genom att leta symptom.