Alkoholism: hur kan man hjälpa till?

Om man misstänker att en familjemedlem, vän eller kollega har fått problem med alkoholen så finns det olika tecken på detta att hålla utkik efter, bland annat morgonskakningar, brist på omdöme i samband med drickande och personlighetsförändringar. Man kanske går ut med en kompis som alltid blir fullast av alla eller kanske upptäcker man att denne har gömt flaskor på kontoret.

Att

hjälpa en alkoholist är inte alltid det lättaste då personen ifråga ofta befinner sig i ett tillstånd av förnekelse. Om man går på som en ångvält så kan resultaten bli negativa då alkoholisten känner sig attackerad och utsatt och med det börjar dricka ännu mer. En alkoholberoende människa måste känna sig trygg och tillitsfull i en persons närvaro om denne skall kunna erkänna sitt problem och dessutom måste personen ifråga själv vilja få hjälp för att kunna bli nykter. Om en människa har druckit länge så har han eller hon säkert redan fått detta påpekat för sig av sin omgivning så för att denne verkligen skall lyssna gäller det att man går lugnt och varsamt till väga.

Det absolut viktigaste när man skall ta det där samtalet med sin vän eller kollega är att man betonar hur orolig man är och att man verkligen vill dem väl. Ta samtalet på tu man hand och var rak och tydlig. Berätta att man är dennes vän och att man bara vill deras eget bästa, och att man inte vill förlora denne. Förklara konkret och med exempel vad det är du har sett, till exempel beteendet på den senaste firmafesten eller darrningarna om morgnarna.

Bli inte besviken om det första försöket misslyckats. Det är mycket möjligt att du kommer att bemötas med förnekelse eller till och med aggression, men var inte rädd för att stå på dig. Fall dock inte i fällan att gräla eller peka finger, utan visa istället om och om igen att du verkligen bryr dig och är orolig.