Ätstörningar

Detta avsnitt handlar om ätstörningar. Vilka olika sorters ätstörningar finns det, hur uppstår de och vilka typer av behandlingar finns det för att bota dem?